Tag Archives: Tại sao Vách ngăn Di động được Sử dụng?

Tại sao Vách ngăn Di động được Sử dụng?

Tại sao Vách ngăn Di động được Sử dụng?

    Vách ngăn di động là gì? MẶT BẰNG TƯỜNG CÓ THỂ CHUYỂN ĐỘNG là hệ thống tường ngăn chia không gian thành nhiều khu vực khác nhau, có thể mở bằng cách gấp các mô-đun của nó, tạo ra một bức tường hoàn toàn cố định khi đóng lại, có thể dễ dàng di chuyển và […]